Domů   RSS   Registrace   A A A A  

ARCHITRÁV - projekční ateliér

www.architrav.cz

Nacházíte se zde: www.architrav.cz » Menu » Čím žijeme » Podzim v Novém Jičíně aneb nová záhada téměř v centru města!

Podzim v Novém Jičíně aneb nová záhada téměř v centru města!

Při jedné ze svých pravidelných obchůzek, kterými je architekt vůči svému městu povinován, jsem narazil na jednu z těch sice mediálně známých, leč stále mysteriózních záhad, které dosud, navzdory veškerému vědeckému poznání lidstva 21. století, nemají rozumného vysvětlení.

Ano, byl tam. Pověstný kruh v listí (nezaměňovat s dnes již zprofanovanými kruhy v obilí, které jsou nejen zdokumentovány již zcela dostačujícím způsobem (viz. odkaz https://www.google.cz/search?q=kruhy+v+obil%C3%AD&hl=cs&gl=cz&authuser=0&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIiffAyNv7yAIVRVwPCh0qDAg3&biw=1741&bih=955&dpr=1#imgrc=gQlxMQMRH8bt7M%3A ), ale jejichž poměrně banální, geometricky nepříliš složité motivy jsou rozšifrovány i na laické úrovni poznání a původ ala parta nadšených studentů s prknem, provazem a čelovkou byl již definitivně potvrzen.

Ale toto není náš případ!

Ne, žádné banální „malůvky“ v obilí, ale téměř mystický, svou zdánlivou jednoduchostí fascinující kruh v listí. A to přímo ( pokud tedy nebudeme úzkoprse vnímat jako centrum našeho krásného města pouze náměstí a dvě přilehlé ulice ) v centru města.

Kdo, kdy, jakou sofistikovanou technologií ono fascinující dílo vytvořil?

Nabízí se řada otázek a jen málo odpovědí… Celou záhadu jsem pečlivě zdokumentoval (viz. foto) a následně jsme ji v našem ateliéru podrobili několikadennímu zevrubnému zkoumání. Závěr překvapivý, leč logický: Nepochybně jde o dílo mimozemské civilizace!!! Ale vzhledem k na první pohled téměř nepostřehnutelným detailům, které tvoří ucelenou rafinovanou komposici s tušeným, ale bohužel vědecky neprokázaným posláním obrazce, lze vyvodit, že tato civilizace bude  k obyvatelům naší planety přátelská a tudíž bezprostřední nebezpečí nám snad z tohoto vzkazu nehrozí. To ale neznamená, že nebudeme obezřetní a podobné jevy v našem okolí nebudeme pro vás dále sledovat, zaznamenávat a zkoumat.

Příjemný, lehce dobrodužný podzim plný barevných a jiných překvapení Vám přeje

badatel Ivoš.

PS. Místo nálezu nebudu podrobněji popisovat z obavy nájezdů senzacechtivých „dobrodruhů“ z řad laické, novinářské, ale bohužel i vědecké obce. Mohlo by tak dojít ke zničení tohoto mimořádného díla mimozemské civilizace v celku, ale i v detailech, které nás mohou v dalším teď již víme, že mnohaletém, výzkumu, a nebojím se to říct, i ve snaze spojení se s mimozemskými civilizacemi, posunout o notný kus dál. Fucking weather, přece tady nemůžeme být sami!


Fotogalerie podzimní záhady

Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady Fotogalerie podzimní záhady


Copyright © 2009 ARCHITRÁV s.r.o, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.
Naši partneři

http://www.zezulka.eu/